nl-NLen-US

Interviews

Voor de december uitgave van het blad Hippisch Oost werd Milou geïnterviewd door een van de redactie medewerkers.

Onderstaand artikel is gepubliceerd, ondersteund met een collage foto`s.

Equi Forma, een bedrijf met diepgang.

Training, coaching, educatie, aan- en verkoop

We spraken met Milou Aten, zij is sinds januari 2011 de drijvende kracht van het bedrijf. Zij wordt daarbij ondersteund door partner Arend Bossenbroek en medewerksters Marjolein Veening en Rachel Bruin (weekendhulp/groom). Arend richt zich met name op het zadelmak maken en trainen van de jonge paarden en Marjolein is verantwoordelijk voor de verzorging van de paarden en het stallencomplex. Alle drie zijn ze tevens actief in de wedstrijdsport. Ook brengen Milou en Arend paarden van andere eigenaren uit.

“Ik heb mijn hele leven al de ambitie gehad om iets 'in de paarden' te gaan doen. Het leek me echter verstandig om ook een basis te creëren en ik heb daarom eerst een studie gevolgd, psychologie, welke opleiding mooi past bij het hoofdthema van het bedrijf, nl. het trainen en coachen van mens en paard”, begint Milou. “Verder geef ik les/instructie, hebben we wat paarden voor de handel en soms fokken we zelf een veulentje. We hebben ook een opfok gelegenheid voor veulens en jonge paarden. Ze worden bij onszadelmak gemaakt en doorgetraind. Zo weten we dat deze paarden, ook degene die wij voor de handel hebben, gezond zijn opgegroeid en van goede kwaliteit zijn”.

Het bedrijf                                          

Equi Forma is gevestigd in Epe (Gld). Tot de faciliteiten behoren o.a. een stallencomplex, inclusief een opfokruimte; een buitenrijbaan van 20 x 60m, welke is voorzien van een gedraineerde allweather bodem; een longeercirkel en een rijbaan waarin het longeren en zadelmak maken kan plaatsvinden; diverse weilanden en paddocks; een wasplaats met warm en koud water en een solarium.

Training

“'s morgens begin ik met het trainen van mijn eigen paarden en de paarden van anderen, die bij ons in training staan en 's middags en 's avonds geef ik les. Dat lesgeven mag je breder zien dan alleen de technische begeleidingskant ervan. Het kan beter omschreven worden als 'trainen en coachen van paard en ruiter'. Het doel is het optimaliseren van de prestaties. Het begrip prestaties kan dus voor iedere combinatie een andere betekenis hebben, maar het streven is steeds een mentale en fysieke balans te bereiken. Ik richt mij hierbij wel voornamelijk op de wedstrijdgerichte ruiters”, legt Milou uit. “Het zijn in ieder geval mensen met een eigen paard, het is namelijk de combinatie waar ik naar kijk. Over het algemeen gaat het zo dat klanten eerst 'gewoon' technisch komen trainen, ik geef les van het B-niveau t/m Z-2. Gedurende de trainingen komen de problemen welke een ruiter tegenkomt naar voren en vervolgens kom je op een gegeven moment tot mentale coaching.     En dan komen ze tot de ontdekking dat deze vorm van begeleiding een bredere kijk op het geheel geeft, met optimalisering van de eigen prestatie tot gevolg”.

 

Coaching

De klanten komen voornamelijk uit de eigen omgeving, wekelijks of soms tweemaal per week. “Er is zelfs een combinatie die helemaal uit Duitsland naar ons toekomt. Zij komt voor drie dagen begeleiding achter elkaar, dit is mogelijk omdat - na overleg – paard en ruiter bij ons intern verblijven kunnen”.

De behoefte aan mentale coaching kan diverse oorzaken hebben en de tijdsduur ervan is ook sterk afhankelijk van persoon en paard. Veel voorkomend probleem is het bekende 'blokkeren' in een wedstrijdsituatie. “Door onder andere ademhalingsoefeningen, met name de buikademhaling, wordt geleerd het lichaam tot ontspanning te brengen. Deze ontspanning kan dan weer opgeroepen worden op het concoursterrein en door deze ontspanning zal de prestatie in de rijbaan ook verbeteren”, verklaart Milou nader. “Ook ga ik in sommige gevallen mee met de ruiter en door middel van communicatie via een 'oortje' coach ik hem of haar dan ter plekke”.

Educatie

Kennis en vaardigheid, twee begrippen die Milou graag wil uitdragen. Dat kan door middel van clinics, cursussen of trainingsdagen, maar ook door voorlichting over lifestyle, het in balans brengen en houden van het lichaam door de juiste voeding, beweging en ontspanning.

“Zo zijn we ook een samenwerking aangegaan met Optima Forma, een multidisciplinaire organisatie, welke zich richt op ondersteuning biedt bij arbeidsbegeleiding, psychologie, fysiotherapie en kinderen/jeugd. Deze organisatie is aangesloten bij het Topsport Steunpunt, dat sporters de mogelijkheid biedt te trainen met een status vanuit het NOC*NSF.

De planning is om begin 2012 van start te gaan met de fysieke training, in de vorm van ruiterfitness en conditietraining, met als uiteindelijk doel het fysieke en mentale te combineren”, aldus Milou.

“Deze paardensporters krijgen dan een fit-check, controle van bmi (bepaling van het vetpercentage) en conditie, enzovoorts. Daarbij zal ook een intake-gesprek plaatsvinden, waarbij hen gevraagd zal worden een vragenlijst in te vullen over wat ze doen, welke problemen ze tegenkomen en op deze wijze willen we het gehele traject volgen”.

Mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich via info@equiforma.nl melden.

 

Toekomst

“Of het is wat ik ervan had verwacht toen ik ermee begon? Ja, eigenlijk wel. Toen ik nog studeerde reed ik ook paarden van mezelf en anderen ernaast. Het is nu alleen allemaal veel professioneler geworden. Daardoor leer je steeds meer mensen kennen en omgekeerd leren de mensen jou ook steeds meer kennen.

Er kan natuurlijk altijd iets verbeterd worden en ik hoop in de toekomst nog meer te groeien. Misschien ook nog meer bezig zijn met de verkoopkant, maar als de handel slecht blijft zeker geen 'core business'”, antwoordt Milou. ”In ieder geval wel clinics en trainingen meer uitbouwen”.

“En wat ik ook erg leuk vind om te doen is mijn kennis overdragen aan anderen, niet alleen individueel, maar ook aan groepen, zoals bijvoorbeeld Orun-cursisten. Ik ben een tijdlang docent/coach bij de paardensportopleiding van de Groene Welle in Zwolle geweest. Doceren en mensen trainen is wel iets wat ik erg leuk vind en, mijn inziens, is dat ook een van mijn sterke kwaliteiten.

Natuurlijk blijft het rijden, trainen en uitbrengen van talentvolle, kwalitatief goede dressuurpaarden  mijn grootste passie, daar is het ontstaan van de ambitieuze plannen immers allemaal mee begonnen!”, stelt de gedreven onderneemster vast.

Passie en professionaliteit en interesse in mens en paard, dat zijn de kernwoorden van Equi Forma en Milou Aten. Haar inzet als trainer/coach richt zich op het optimaliseren van de prestaties, door fysieke en mentale balans van ruiter én paard.

Wie geïnteresseerd is geraakt in de werkwijze van Milou kan voor meer informatie kijken op www.equiforma.nl

Equi Forma, starter van de maand Rabobank

Veluweland: Auteur: Barry Wensink |   26 oktober  2011

 

 

EPE - 'Voor ruiter en paard een traject op maat'. Milou Aten (23) is met haar bedrijf Equi Forma de Starter van de Maand. Ze houdt zich bezig met training en africhting van sportpaarden, mentale coaching, sportpsychologische begeleiding en instructie, educatieve activiteiten en aan- en verkoop, begeleiding en bemiddeling. "Al op jonge leeftijd was ik volop met paarden bezig", aldus de gedreven nieuwbakken onderneemster.

Mens en paard staan centraal bij Equi Forma aan de Tongerenseweg Zuid 185a in Epe. Milou heeft het voor elkaar gekregen van haar hobby haar werk te maken. "Ik heb het virus opgelopen bij Albert en Rikie Bijsterbosch in Veessen. Daar was ik als kind van zes jaar paarden aan het verzorgen. Al snel wist ik dat ik verder wilde in dit vak, maar dat het niet eenvoudig zou zijn. Ik moest vanaf het nulpunt beginnen." De afgelopen jaren heeft ze door opleidingen te volgen veel kennis opgedaan van factoren die bijdragen om de prestaties van ruiter en paard te optimaliseren. Het diploma psychologie is binnen, evenals de ORUN Instructeursopleiding. Daarnaast heeft ze in Almere de opleiding ‘Orthomoleculair (top) sportconsulent’ gevolgd bij de Stichting Orthomoleculaire Educatie. Passie en professionaliteit komen samen bij Equi Forma. Begin dit jaar ging Milou van start met haar bedrijf. Daarbij geholpen door haar vriend Arend Bossenbroek die zich o.a. richt op het africhten, trainen en uitbrengen van (jonge) sportpaarden. "Verder is Marjolein Veening in de ochtenden een steun en toeverlaat. Zij is verantwoordelijk voor de stalwerkzaamheden. Rachel Bruin helpt mee in de weekenden en tijdens wedstrijden." Milou geeft aan dat ze zich verder wil ontwikkelen om een aanbod te bieden dat optimaliseren van prestaties positief weet te beinvloeden. Hierbij valt te denken aan de relatie tussen de mentale en fysieke gesteldheid van ruiter en paard. "Het is leuk om te zien dat mensen je weten te vinden; zelfs vanuit Amerika." In de toekomst wil ze ook cursussen en lezingen aan gaan bieden, in samenwerking met o.a. Optima Forma. In de zomer is er ruimte voor het aanbieden van oefendressuur. "We bootsen dan wedstrijden na om zo een optimale voorbereiding te krijgen." Ook videoanalyse en ademhalingsoefeningen volgens het Hartmatt programma is mogelijk. Kortom, een prima samenwerking tussen ruiter, paard en trainer.
Via haar financieel adviseur kwam Milou bij de Rabobank terecht. "Een prima bank die veel met de agrarische sector te maken heeft." Naast het coördineren, het trainen van dressuurpaarden, geven van instructie, mentale coaching, sportpsychologische begeleiding, voedingsadviezen, educatieve activiteiten en bemiddeling in aan- en verkoop levert ze zelf ook prestaties met haar sportpaarden. "Ik wil mijn sportieve prestaties verder verbeteren en door dagelijks te trainen op nationaal niveau debuteren. Fijn dat familie, vrienden, kennissen, klanten en sponsoren achter me staan. Zonder hen zou het onmogelijk zijn dit te realiseren."
Peter van Dingen adviseur Bedrijven is positief over de Starter van de Maand. "We hebben veel met elkaar gesproken en ik zie zeker toekomst voor dit bedrijf. Milou is professioneel bezig en weet waar ze heen wil." 

123movies