nl-NLen-US

Aan- en Verkoop

Men zegt weleens, het plaatje moet kloppend zijn… Dit spreekt voor zich in de aankoop van een sportpaard. Om optimaal te kunnen presteren is het belangrijk dat de combinatie van ruiter en paard passend is. Hierbij is het belangrijk dat paard en ruiter een klik hebben en talenten van paard en ruiter overeenkomen zodat gestelde doelen realistisch en haalbaar zijn.


Equi Forma biedt de mogelijkheid een passend paard te zoeken Er wordt gekeken naar de talenten en het ambitieniveau van de ruiter. Een van de mogelijkheden is dat Equi Forma zelf een passend paard in haar assortiment heeft. Anders wordt er binnen het bestaande netwerk gezocht.

Binnen Equi Forma wordt er gewerkt met gezonde paarden, dit wil zeggen dat de paarden zowel klinisch als röntgenologisch gezond zijn.

123movies