nl-NLen-US
19 mei 2016

Ontwikkelen en leerstijlen

“Bewustwording, als mentale vaardigheid is het proces van het vergaren van zelfkennis als een noodzakelijke voorwaarde voor het veranderen van sportgedrag” (Van den Berg, 2000).

Op het moment dat je bewust bent van (disfunctioneel) gedrag of beperkte vaardigheden kun je er wat aan doen. Op het moment van bewustwording van bepaald gedrag, treedt er een leerproces in werking. Abraham Maslow werkte binnen de psychologie met leren, motivatie en ontwikkeling. Hij ontwikkelde onder andere de 4 dimensies van bewustwording en zelfontwikkeling.
 

Fase 1 onbewust onbekwaam

Je hebt niet door dat je onbekwaam (niet kunnend) bent in hetgeen wat je doet.


Fase 2 bewust onbekwaam

Je wordt je bewust dat je onbekwaam bent door ervaringen en confrontaties. Je leert door middel van training hoe het anders en beter kan.

 
Fase 3 bewust bekwaam

De aangeleerde vaardigheden technieken pas je bewust en met succes toe.

 
Fase 4 onbewust bekwaam

Het effectieve gedrag gaat automatisch. Vaardigheden zijn vanzelfsprekend en geïntegreerd binnen je systeem.

Leren en instrueren zijn thema`s die binnen de sport veelvuldig aan bod komen. Leren is het eigen maken van vaardigheden, kennis en technieken. Instrueren is het aanleren en verwerken van kennis, vaardigheden en technieken bij anderen. Ieder mens heeft een eigen wijze van vergaren van nieuwe informatie. Een leerstijl is een manier waarop een persoon het beste kennis, vaardigheden en technieken verwerft. Kolb omschrijft vier soorten leerstijlen;

De doener; vooral zelf doen en ervaren. Leren van fouten maken.

De dromer; ervaringen delen en bespreken. Visueel ingesteld. Leren door te zien.

De denker; nadenken en bestuderen. Hecht veel waarden aan theorieën, modellen en systemen.

De beslisser; voorbeelden en ervaringen van anderen zijn effectief. Leren door te lezen.

Kolb gaat uit van een leercirkel met vier kwadranten. Als je alle kwadranten doorlopen hebt, heb je daadwerkelijk geleerd. Iedereen heeft van nature één gebied waar het leren begint, ook wel voorkeursstijl genoemd.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat, wanneer er rekening wordt gehouden met verschillen in leerstijlen, de prestaties van personen beter worden en zich prettiger voelen in de leeromgeving. Dit draagt indirect weer bij aan het creëren van situatie om optimaal te presteren.

Als je jouw voorkeursleerstijl wilt weten kun je de test eenvoudig uitvoeren op het internet.

Succes!!

Terug