nl-NLen-US
19 mei 2016

Motivatie en doelen stellen

Binnen de sport komt er veel motivatie kijken. Een prestatie van een sporter wordt grotendeels bepaald door de mate van motivatie. Motivatie is een innerlijke drang, dat iemand brengt tot het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Binnen het aspect motivatie is er een verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Sporters die intrinsiek gemotiveerd zijn hebben een innerlijk streven om succesvol te zijn. Sporters die extrinsiek gemotiveerd zijn, streven doelen na omdat ze hierin bekrachtigd worden door externe factoren als, andere mensen, aandacht, prijzen, geld of lofuitingen. Extrinsiek gemotiveerde sporters verliezen de drive en het plezier in hun sport eerder dan intrinsiek gemotiveerde sporters. Wil een sporter op lange termijn iets kunnen bereiken en plezier houden in de sport, dan is het noodzaak ervoor te zorgen dat de sporter intrinsiek gemotiveerd blijft.

 
Om jezelf te blijven motiveren en je focus scherp te houden kan het bepalen van doelstellingen erg effectief zijn. Goede doelen geven richting aan je leerproces, zijn haalbaal en geven je zelfvertrouwen.   

Maar wat zijn nou ‘goede doelen’? Doelen die specifiek en concreet zijn, dat wil zeggen dat het thema of onderwerp van een doel beperkt moet blijven. Stel een doel niet te breed, anders is het moeilijk te bewaken. Ook moeten doelen realistisch en haalbaar zijn. Doelen moeten uitdaging bieden. Weet bij een doel ook de benodigdheden. Wie/ wat  heb je nodig? Hoe ga je het aanpakken? Hoeveel tijd heb je nodig? Wanneer ga je het doel evalueren?

 
Bij het stellen van doelen zijn taakgerichte doelen en resultaatgerichte doelen te onderscheiden. Evenals lange- en korte termijndoelen. Taakgerichte doelen richten zich meer op het proces, resultaatgerichte doelen meer op resultaten en prestaties. Je zou kunnen stellen dat taakgerichte doelen meer aansluiten op de intrinsiek gemotiveerde sporter en resultaatgerichte doelen meer op de extrinsieke sporter.


Voorbeeld taakgerichte, korte termijn doelstelling:

Ik wil de komende week werken aan de technische uitvoering van een schouderbinnenwaarts.


Voorbeeld resultaatgerichte doelstelling:

De komende wedstrijd wil ik eindigen binnen de top 3 van het klassement.


Op een taakgerichte doelstelling heb je zelf invloed. Je bepaald zelf de manier hoe je jezelf en je paard de oefening schouderbinnenwaarts vaardig maakt. Echter, een resultaat gericht doel heb je niet zelf in de hand. Juryleden, weersomstandigheden en concurrentie kunnen roet in het eten gooien. Hoe meer je doelstelling binnen je eigen controlegebied ligt, des te meer motivatie je ondervindt bij het behalen van je doel.


Alleen als je plezier hebt in wat je doet, dan bereik je topprestaties!
Terug