nl-NLen-US
19 mei 2016

Fysieke fitheid

Peak performance, de ideale, optimale prestatie toestand is waar we allemaal naar streven. Een aantal factoren en thema`s binnen de sportpsychologie die hieraan bijdragen hebben reeds de revue gepasseerd. De relatie tussen fysiek fitheid en mentale fitheid is echter nog niet aan de orde gesteld. Wat wel degelijk een belangrijke wisselwerking is. Op het moment dat deze twee genoemde aspecten niet in balans zijn, kunnen  we nog zo hard trainen op vergroten van onze menatale vaardigheden. Maar op moment van disbalans is het effect gering. Andersom geldt uiteraard hetzelfde. Bij mentale disbalans zal het werken aan fysieke fitheid ook beperkt effect tonen.

Lichamelijke inspanning gedurende slechts twintig minuten per week kan zorgen voor een beter psychisch welbevinden, dus bewegen maakt zowaar gelukkig!

Deze bevinding is gedaan op basis van een vragenlijst die tussen 1995 en 2003 onder meer dan 19.000 Schotse mannen en vrouwen is afgenomen. (Hamer, M. British Journal of Sports Medicine, 10 april 2008). De deelnemers werden gevraagd gegevens in te vullen over hun mentale gezondheidstoestand en hun lichamelijke activiteit. Dit laatste betrof een scala aan activiteiten, variërend van sporten tot zwaar huishoudelijk werk. De deelnemers noteerden hoe vaak en in welke mate zij deze activiteiten uitvoerden.

Uit de gegevens bleek dat er een relatie bestaat tussen de mate van fysieke inspanning en het psychisch welbevinden. Mensen die wekelijks ten minste twintig minuten actief waren, rapporteerden minder vaak psychische spanningen dan inactieve mensen. Hieruit concluderen de onderzoekers dat een actief leven positief kan bijdragen aan de omgang met stress.

Wellicht zinvol om naast het paardrijden nog een andere fysieke activiteit uit te voeren. Niet alleen ten behoeve van het perfectioneren van het paardrijden, een gezonder lichaam, betere conditie, meer spierkracht en meer uithoudingsvermogen. Dus ook voor een positievere instelling, meer motivatie en een beter stressmanagement!!

Terug